Tervetuloa Ninan blogiin!

Näiltä sivuilta löydät tekstejä kuntalaisten arjesta ja Ninan toiminnasta kunnallispolitiikassa Petäjävedellä.

perjantai 3. helmikuuta 2017

Vanhuspalveluihin voimaa vapaaehtoistyöllä

Mielipide / Keskisuomalainen 3.2.2017

Väestön ikääntyminen ja samanaikainen palvelutarpeen kasvu edellyttävät kunnilta uudenlaista ajattelua siitä, miten oikeus tarvittavaan hoitoon, hoivaan ja hyvään elämänlaatuun turvataan tulevaisuudessa.


Vanhuspalvelulaissa todetaan, että kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Useissa kunnissa on viisaasti tiedostettu kolmannen sektorin vahva merkitys ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä.

Kolmannen sektorin toimijoita on mm. vapaaehtoisina ystävinä, ulkoiluttajina sekä arjen toimien avustajina.

Vanhuspalvelulain tavoitteena on vähentää laitoshoitopaikkoja ja mahdollistaa ikääntyneelle asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Kotona asumisen tukeminen kotiin tuotavilla palveluilla on hyvä tavoite, mutta ikävimmässä tilanteessa toimintakyvyn heikentyminen merkitsee yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen lisääntymistä.

Kolmannen sektorin toimijoiden tarjoama virkistys- ja ystävätoiminta on erityisen tärkeää juuri näissä tilanteissa.

On myös tärkeää, että asumiseen ja riittävään hoitoon on aidosti tarjolla erilaisia vaihtoehtoja sitten kun omassa kodissa ei enää ole turvallista ja hyvä asua.

Myös ikääntyneelle sosiaalinen ympäristö ja mahdollisuus osallisuuteen on merkittävä osa hyvinvointia, josta kertoo yhteisöllisten asumispalveluiden alati lisääntyvä kysyntä.

Kotihoidon tai kotisairaanhoidon resurssit eivät yksin riitä ikääntyneiden sairauksien, muistiongelmien, masentuneisuuden ja päihdeongelmienkin lisääntyessä.

Kiistely riittävästä hoitajamitoituksesta ja karut kertomukset laitoshoidon arjesta antavat aihetta huoleen. Yhteiskunnan voimavarojen lisäksi tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä palveluiden, lähiomaisten ja kolmannen sektorin kesken.

Kolmas sektori tulee nähdä kunnissa voimavarana ja kunnan palveluja merkittävällä tavalla täydentävänä toimijana. Yksi käytännön esimerkki hyvästä yhteistyöstä ja vapaaehtoistyön toimintaedellytysten vahvistamisesta on kunnan omistamien tilojen maksuttomuus yhdessä sovittujen kriteerien täyttävälle toiminnalle.

Kotona asuville ikääntyneille järjestetyt virkistystapahtumat ja koulutustilaisuudet tarjoavat tilaisuuden yhdessäoloon ja mieluisaan tekemiseen yhdessä ikätovereiden kanssa. Kolmannen sektorin järjestämä toiminta tarjoaa myös luontevan mahdollisuuden vertaistukeen eri toimijoiden kesken.

Haluamme kannustaa kuntia aktiiviseen vuoropuheluun ja hyvään yhteistyöhön järjestöjen ja yhdistysten osaajien kanssa. Yhdessä tekemällä saamme aikaan enemmän.

Kolmas sektori tarvitsee asianmukaiset tilat ja toimintaedellytykset voidakseen järjestää monipuolista ja laadukasta toimintaa. Meille on kunnia-asia pitää yhdessä hyvää huolta ikääntyneestä väestöstämme.

Nina Hirsiaho
PsM
vapaaehtoistoimija
valtuutettu, kuntavaaliehdokas. (vihr.)
Petäjävesi

Riitta Lätti
vapaaehtoistoimija
kuntavaaliehdokas (vihr.)
Jyväskylä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti