Tervetuloa Ninan blogiin!

Näiltä sivuilta löydät tekstejä kuntalaisten arjesta ja Ninan toiminnasta kunnallispolitiikassa Petäjävedellä.

tiistai 31. tammikuuta 2017

Petäjäveden vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

Keuruu, Multia ja Petäjävesi

  • Maaseutumaisina kuntina haluamme olla turvaamassa niin asukkaidemme kuin luontommekin tulevaisuutta.
  • Meille tärkeää on kuntiemme elinvoimaisuuden säilyttäminen, lähipalveluiden saatavuus, kunkin kuntalaisen tasavertainen kohtelu ja mahdollisuus saada tarvitsemansa kohtuullisen etäisyyden päästä.
  • Kannamme huolta kouluistamme, lasten viihtymisestä oppilaitoksissaan sekä laadukkaan opetuksen ja kasvatuksen turvaamisesta sopivan kokoisin opetusryhmin.
  • Haluamme edistää avoimuutta ja kuntalaistemme äänen kuuluville saantia.
  • Pyrimme taistelemaan syrjäytymistä vastaan.
  • Erityisesti nuorisotyöttömyys huolettaa meitä.
  • Koulutus- ja työtarjontaa tulisi innovoida tarvitsijoilleen.
  • Haluamme olla toteuttamassa kestäviä ratkaisuja, jotka palvelevat niin kuntalaisiamme kuin ympäristöämmekin.
Vihreiden neljä kuntavaalit 2017 -pääteemaa: koulutus, ympäristö, köyhyyden torjunta ja työ

Koulutus:
Pidämme kiinni koulutuslupauksesta: jokaisella lapsella tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kunnissamme voimme olla päättämässä siitä, kuinka rahaa jaetaan koulutuksen ja kasvatuksen laadun, tasa-arvon ja pienten ryhmäkokojen turvaamiseksi. Myös maahanmuuttajien koulutukseen, kieliopintoihin ja kotouttamiseen tarvitaan riittävät määrärahat integroidaksemme heidät osaksi kuntiemme yhteisöjä.
Ympäristö:
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös vahvasti kuntien päätöksistä kiinni. Kunnat ovat hyvin ratkaisevassa asemassa siinä, miten luonnonsuojelu, metsien, soiden, vesistöjen ja kallioperustan hyödyntäminen toteutetaan. Haluamme olla edistämässä kestäviä energiaratkaisuja, haluaisimme myös nähdä joukkoliikenteen elpymistä eri muodoissaan. Puhumme uusiutuvan energian: aurinkoenergian, maalämmön, biokaasun ja tuulivoiman puolesta. Pyrimme edistämään ympäristöystävällistä kaavoitusta ja ekologisuutta rakentamisessa. Tuemme kuntaamme hiilineutraalien kuntien joukkoon liittymisessä ns. HINKU-kunnaksi.
Köyhyyden torjunta:
Kuntalaisten osallistaminen jo valmisteluvaiheessa heitä ja kuntaansa koskeviin asioihin on ensiarvoisen tärkeää. Puhumme avoimuuden ja osallisuuden puolesta. Olemme Kuntalaisparlamentin puolestapuhujia. Korostamme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja varhaista puuttumista syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Haluamme kuntamme kohtelevan asukkaitaan tasa-arvoisesti ja niin, että jokainen asukas voisi tuntea saavansa tarvitsemansa avun ajoissa. Kuntamme tulisi olla KiVa-kunta, jossa ongelmiin tartutaan aidolla välittämisellä, eikä ketään syrjien. Laadukkaat harrastusmahdollisuudet tulisi taata kaikille lapsille perheen maksukykyyn katsomatta. Uskomme myös lasten äänellä olevan merkitystä ja toivommekin lasten parempaa huomiointia heitä koskevissa päätöksissä. Uskomme myös kolmannen sektorin ja kunnan vahvan yhteistyön voimaan sekä vapaaehtoistyön mielekkyyteen niin tekijänsä kuin toiminnan kohteena olevan osalta.
Työ:
Kuntien omilla päätöksillä, julkisilla hankinnoilla ja arvovalinnoilla voidaan luoda työtä nuorille esim. kunnan kesätyöpaikkojen ja kuntalaisten tarjoamina, Julkisissa hankinnoissa voidaan korostaa laatukriteerejä, terveellisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta, mm. luomu- ja lähiruoan suosimisella. On taattava pienten yritysten mahdollisuus osallistua myös julkisiin hankintoihin tarjouskilpailuiden pilkkomisella pienempiin osa-alueisiin. Voimme yhdessä olla toteuttamassa reilumpaa ja kestävämpää talouden rakentamista.
Yhdessä voimme toimia kuntamme ja meidän kaikkien hyväksi!
Päätös on Sinun!
Kuntavaaliohjelman laatinut:
Nina Hirsiaho,
Vihreä Keurusseutu ry., vpj.
Kintaus, 31.1.2017

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti